نمایش 1–8 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

شیک معجون

149,000 تومان
شیک که به آن میلک‌شیک هم می‌گویند یکی از نوشیدنی‌های پرطرفدار و جذاب آمریکایی است که بیشتر در تابستان از آن استفاده می‌کنند، وقتی برای اولین بار در امریکا تهیه شد مردم استقبال بی‌نظیری از آن کردند حتی یک روز را هم به نام شیک گذاشتند، روز ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور). شیک، شما را شاد خواهد کرد. این نوشیدنی دشمن افسردگی است؛ زیرا هم بستنی و هم شکلاتی که معمولا داخل آن وجود دارد، باعث ترشح سروتونین در مغز شده و سیستم پاداش شما را فعال خواهد کرد. شیک برای ساخت کلسیم در بدن شما و نهایتا تقویت و رشد استخوان‌هایتان مفید خواهد بود. بستنی موجود در شیک برای اعصاب و سوخت و ساز بدن شما مناسب است. زیرا سرشار از ویتامین‌های گروه ب، اعم از ب 6 و ب 12 است. استرس و اضطراب با خوردن شیک کاهش پیدا کرده.

شیک توت فرنگی

124,000 تومان
شیک که به آن میلک‌شیک هم می‌گویند یکی از نوشیدنی‌های پرطرفدار و جذاب آمریکایی است که بیشتر در تابستان از آن استفاده می‌کنند، وقتی برای اولین بار در امریکا تهیه شد مردم استقبال بی‌نظیری از آن کردند حتی یک روز را هم به نام شیک گذاشتند، روز ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور). شیک، شما را شاد خواهد کرد. این نوشیدنی دشمن افسردگی است؛ زیرا هم بستنی و هم شکلاتی که معمولا داخل آن وجود دارد، باعث ترشح سروتونین در مغز شده و سیستم پاداش شما را فعال خواهد کرد. شیک برای ساخت کلسیم در بدن شما و نهایتا تقویت و رشد استخوان‌هایتان مفید خواهد بود. بستنی موجود در شیک برای اعصاب و سوخت و ساز بدن شما مناسب است. زیرا سرشار از ویتامین‌های گروه ب، اعم از ب 6 و ب 12 است. استرس و اضطراب با خوردن شیک کاهش پیدا کرده.

شیک چیز کیک

149,000 تومان
شیک که به آن میلک‌شیک هم می‌گویند یکی از نوشیدنی‌های پرطرفدار و جذاب آمریکایی است که بیشتر در تابستان از آن استفاده می‌کنند، وقتی برای اولین بار در امریکا تهیه شد مردم استقبال بی‌نظیری از آن کردند حتی یک روز را هم به نام شیک گذاشتند، روز ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور). شیک، شما را شاد خواهد کرد. این نوشیدنی دشمن افسردگی است؛ زیرا هم بستنی و هم شکلاتی که معمولا داخل آن وجود دارد، باعث ترشح سروتونین در مغز شده و سیستم پاداش شما را فعال خواهد کرد. شیک برای ساخت کلسیم در بدن شما و نهایتا تقویت و رشد استخوان‌هایتان مفید خواهد بود. بستنی موجود در شیک برای اعصاب و سوخت و ساز بدن شما مناسب است. زیرا سرشار از ویتامین‌های گروه ب، اعم از ب 6 و ب 12 است. استرس و اضطراب با خوردن شیک کاهش پیدا کرده.

شیک کوکی فندقی

129,000 تومان
شیک که به آن میلک‌شیک هم می‌گویند یکی از نوشیدنی‌های پرطرفدار و جذاب آمریکایی است که بیشتر در تابستان از آن استفاده می‌کنند، وقتی برای اولین بار در امریکا تهیه شد مردم استقبال بی‌نظیری از آن کردند حتی یک روز را هم به نام شیک گذاشتند، روز ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور). شیک، شما را شاد خواهد کرد. این نوشیدنی دشمن افسردگی است؛ زیرا هم بستنی و هم شکلاتی که معمولا داخل آن وجود دارد، باعث ترشح سروتونین در مغز شده و سیستم پاداش شما را فعال خواهد کرد. شیک برای ساخت کلسیم در بدن شما و نهایتا تقویت و رشد استخوان‌هایتان مفید خواهد بود. بستنی موجود در شیک برای اعصاب و سوخت و ساز بدن شما مناسب است. زیرا سرشار از ویتامین‌های گروه ب، اعم از ب 6 و ب 12 است. استرس و اضطراب با خوردن شیک کاهش پیدا کرده.

شیک تیرامیسو

129,000 تومان
شیک که به آن میلک‌شیک هم می‌گویند یکی از نوشیدنی‌های پرطرفدار و جذاب آمریکایی است که بیشتر در تابستان از آن استفاده می‌کنند، وقتی برای اولین بار در امریکا تهیه شد مردم استقبال بی‌نظیری از آن کردند حتی یک روز را هم به نام شیک گذاشتند، روز ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور). شیک، شما را شاد خواهد کرد. این نوشیدنی دشمن افسردگی است؛ زیرا هم بستنی و هم شکلاتی که معمولا داخل آن وجود دارد، باعث ترشح سروتونین در مغز شده و سیستم پاداش شما را فعال خواهد کرد. شیک برای ساخت کلسیم در بدن شما و نهایتا تقویت و رشد استخوان‌هایتان مفید خواهد بود. بستنی موجود در شیک برای اعصاب و سوخت و ساز بدن شما مناسب است. زیرا سرشار از ویتامین‌های گروه ب، اعم از ب 6 و ب 12 است. استرس و اضطراب با خوردن شیک کاهش پیدا کرده.

شیک نسکافه

139,000 تومان
شیک که به آن میلک‌شیک هم می‌گویند یکی از نوشیدنی‌های پرطرفدار و جذاب آمریکایی است که بیشتر در تابستان از آن استفاده می‌کنند، وقتی برای اولین بار در امریکا تهیه شد مردم استقبال بی‌نظیری از آن کردند حتی یک روز را هم به نام شیک گذاشتند، روز ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور). شیک، شما را شاد خواهد کرد. این نوشیدنی دشمن افسردگی است؛ زیرا هم بستنی و هم شکلاتی که معمولا داخل آن وجود دارد، باعث ترشح سروتونین در مغز شده و سیستم پاداش شما را فعال خواهد کرد. شیک برای ساخت کلسیم در بدن شما و نهایتا تقویت و رشد استخوان‌هایتان مفید خواهد بود. بستنی موجود در شیک برای اعصاب و سوخت و ساز بدن شما مناسب است. زیرا سرشار از ویتامین‌های گروه ب، اعم از ب 6 و ب 12 است. استرس و اضطراب با خوردن شیک کاهش پیدا کرده.

شیک پینات

119,000 تومان
شیک که به آن میلک‌شیک هم می‌گویند یکی از نوشیدنی‌های پرطرفدار و جذاب آمریکایی است که بیشتر در تابستان از آن استفاده می‌کنند، وقتی برای اولین بار در امریکا تهیه شد مردم استقبال بی‌نظیری از آن کردند حتی یک روز را هم به نام شیک گذاشتند، روز ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور). شیک، شما را شاد خواهد کرد. این نوشیدنی دشمن افسردگی است؛ زیرا هم بستنی و هم شکلاتی که معمولا داخل آن وجود دارد، باعث ترشح سروتونین در مغز شده و سیستم پاداش شما را فعال خواهد کرد. شیک برای ساخت کلسیم در بدن شما و نهایتا تقویت و رشد استخوان‌هایتان مفید خواهد بود. بستنی موجود در شیک برای اعصاب و سوخت و ساز بدن شما مناسب است. زیرا سرشار از ویتامین‌های گروه ب، اعم از ب 6 و ب 12 است. استرس و اضطراب با خوردن شیک کاهش پیدا کرده.

شیک نوتلا

144,000 تومان
شیک که به آن میلک‌شیک هم می‌گویند یکی از نوشیدنی‌های پرطرفدار و جذاب آمریکایی است که بیشتر در تابستان از آن استفاده می‌کنند، وقتی برای اولین بار در امریکا تهیه شد مردم استقبال بی‌نظیری از آن کردند حتی یک روز را هم به نام شیک گذاشتند، روز ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور). شیک، شما را شاد خواهد کرد. این نوشیدنی دشمن افسردگی است؛ زیرا هم بستنی و هم شکلاتی که معمولا داخل آن وجود دارد، باعث ترشح سروتونین در مغز شده و سیستم پاداش شما را فعال خواهد کرد. شیک برای ساخت کلسیم در بدن شما و نهایتا تقویت و رشد استخوان‌هایتان مفید خواهد بود. بستنی موجود در شیک برای اعصاب و سوخت و ساز بدن شما مناسب است. زیرا سرشار از ویتامین‌های گروه ب، اعم از ب 6 و ب 12 است. استرس و اضطراب با خوردن شیک کاهش پیدا کرده.